Sayın İlgili,

Firmamızla iletişime geçmek için doldurmakta olduğunuz iletişim formunda yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

İletişim Formunda yer alan kişisel verileriniz;
(1) Tarafınıza destek olmak adına detaylı bilgi almak,
(2) Tarafınızla iletişime geçmek,
(3) Tarafınıza destek olmak adına iş ortaklarımızla paylaşmak
(4) Reklam/Bilgilendirme

Amacıyla işlenmektedir.

Onayınız ile Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili olarak https://www.keklikinsaat.com/aydinlatma-metni adresinde yayınlanan aydınlatma metnimizde belirtilen haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz,

KEKLİK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “Tarafınıza destek olmak” olduğu için, firmamız daha sonrası ticari faliyet oluşma ihtimalinden dolayı, kişisel verilerinizi 2 yıl süre ile muhafaza etmeye devam edecektir.

Aşağıdaki bölümü onaylayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak şu maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:

• Kanun kapsamında sahip olduğum haklara ve Şirket’in kişisel veri işleme/koruma faaliyetlerine ilişkin olarak işbu form ile bilgilendirildiğimi, Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin işlenmesini ve yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasını serbest irademle onayladığımı,