KEKLİK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Bina girişi ve çalışma alanlarında yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni ;

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla KEKLİK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Bina girişi ve çalışma alanlarında güvenliği sağlanması amacı ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması “ ve “ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe Göre KEKLİK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. nin  Orhanlı Mah. Orhanlı Mah.Demokrasi Cad. No:80/1 Orhanlı – Tuzla / İstanbul adresine Başvuru Formunu, yazılı olarak veya KEP üzerinden keklikinsaat@hs01.kep.tr  e-posta adresine iletebilirsiniz.